You are currently viewing Kwalifikacja kosztów w inwestycjach

Kwalifikacja kosztów w inwestycjach

W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców słyszało o polskiej strefie inwestycji. W ramach PSI przedsiębiorcy z całego kraju mogą starać się o finansowe wsparcie swoich projektów inwestycyjnych. Przede wszystkim tacy przedsiębiorcy są zwolnieni z podatku nawet do 70% wartości całego przedsięwzięcia. Jest to bardzo duża pomoc szczególnie dla osób, które startują ze swoją firmą lub swoim pomysłem w naszym kraju.

Typowe i znane koszty kwalifikowane

określone koszty kwalifikowane w inwestycjach w polskiej strefie inwestycjiSzczegółowe warunki określają zasady przyznawania dotacji lub wsparcia finansowego w innej formie. Natomiast określone koszty kwalifikowane w inwestycjach w polskiej strefie inwestycji są ogólnie dostępne dla wszystkich. Najbardziej znane w ochronie zdrowia koszty kwalifikowane to wszelkie go rodzaju dotacje do zmiany źródeł ciepła, inwestowania w pompę ciepła oraz Fotowoltaika. W dobie dbania o ekologię takie inwestycje są bardzo powszechne oraz potrzebne naszemu naturalnemu środowisku. Kolejnym bardzo powszechnym zadaniem z dofinansowaniem jest budowa lub rozbudowa budynków do gospodarowania odpadami komunalnymi. W ochronie przyrody oraz krajobrazu najbardziej popularne zadanie, które kwalifikuje się dla dotacji celowej to przygotowywanie gruntu do nowych zasad drzew oraz przesadzanie drzew w celach zdrowotnych. Takie oraz wiele innych inwestycji prowadzonych jest przede wszystkim w ramach zadań jednostek budżetowych i samorządowych.

Obecnie z polskiej strefy inwestycji można starać się o dotację do wielu zadań. Niektóre z nich są bardziej lub mniej popularne, lecz warto ubiegać się o wsparcie finansowe dla poprawy własnego komfortu oraz ochrony środowiska. Praktycznie w każdym mieście można postarać się właśnie o przyznanie środków finansowych do tego typu celów. Tym szczególnie zajmują się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.