Doradztwo podatkowe, a usługi księgowe

Czy usługi księgowe biur rachunkowych mogą być szersze?

Polskie prawo podatkowe jest bardzo zawiłe i nieścisłe. Pojawiają się liczne wątpliwości związane z interpretacją poszczególnych przepisów prawa podatkowe. Dotyczą one w szczególności przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, potocznie określanego jako podatek vat. Okazuje się, że przedsiębiorcy, jak również księgowe mają problemy z zaliczaniem do grupy kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków.

usługi rachunkoweNadmienić trzeba, że zaliczenie wydatku do kosztu uzyskania przychodu daje możliwość odliczenia wydatku od podatku, a tym samym na zmniejszenie wysokości swojego zobowiązania finansowego. W pracy każdej księgowej bardzo pomocni okazują się więc doradcy podatkowi.
Niejedno biuro rachunkowe zatrudnia doradcę podatkowego lub na trwałe współpracuje z doradcami podatkowymi w ramach jednego podpisanego kontraktu. Doradcy podatkowi pobierają określoną stawkę wynagrodzenia za swoje usługi. Zazwyczaj jednak nie jest to bardzo wysoka kwota. W ramach podpisanej umowy ma się możliwość zadawania pytań, na które zostaną udzielone pisemne odpowiedzi. Pytania te związane są z zasadami księgowania poszczególnych operacji gospodarczych.
Biura rachunkowe, które oferują usługi księgowe oraz obsługa kadr mają także możliwość korzystania z pomocy Krajowej Informacji Podatkowej w skrócie KIP. Pracownicy tej instytucji zajmują się udzielaniem odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące zasad księgowania. Wskazują na podstawę prawną, która znajdzie zastosowanie w konkretnym wypadku.
Obsługa kadrowa oferowana przez biura rachunkowe związana jest natomiast z prowadzeniem regularnych rozliczeń wszystkich pracowników zatrudnionych w danej firmie.

Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Okazuje się, że kadrowa zajmuje się wyliczaniem miesięcznych pensji pracownika oraz rozliczaniem jego wynagrodzenia w skali rocznej.