You are currently viewing Na czym polega szkolenie bhp w pracy?

Na czym polega szkolenie bhp w pracy?

Szkolenie bhp ma zapoznać pracowników m.in. z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfiką zajmowanych przez nich stanowisk. Muszą przejść je wszystkie osoby, które podpisały umowę o pracę. Kurs bhp nie jest ważny bezterminowo, dlatego należy go powtarzać w określonych odstępach czasu.

Moja pierwsza praca i szkolenie z bhp

czym są szkolenia bhp czarnkówSkończyłem technikum mechaniczne i bardzo chciałem od razu znaleźć pracę. Po miesiącu poszukiwań znalazłem pracę w warsztacie samochodowym. Przy podpisaniu umowy dowiedziałem się, że muszę zrobić szkolenia bhp. Nie wiedziałem o co chodzi i zastanawiałem się czym są szkolenia bhp czarnków to miasto gdzie znalazłem swoja pierwszą pracę. Dowiedziałem się, że w przypadku przyjmowania nowego pracownika do pracy warsztat masz obowiązek przeszkolić mnie w zakresie bhp żeby dopuścić mnie do do pracy. W pierwszym dniu pracy odbyłem w firmie takie szkolenie. Cel szkolenia to zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa i zagrożeniami występującymi na jego stanowisku pracy, poznanie przepisów i zasad bhp, a także sposobów bezpiecznego wykonywania pracy. Na szkoleniu dowiedziałem się jak mam bezpiecznie poruszać się i pracować z różnymi maszynam i, narzędziami w warsztacie. Nawet nie przypuszczałem jak ważne jest takie szkolenia dla każdego pracownika. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego mam potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia wstępnego i przechowywane w  moich aktach osobowych. Pierwsza praca okazała się bardzo ciekawa i inspirująca.

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Obejmuje instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Odbyłem takie szkolenie, które bardzo mi pomogło przed rozpoczęciem mojej  pierwszej pracy.