You are currently viewing Wybrane klasy wzorców mas

Wybrane klasy wzorców mas

Każdy przedsiębiorca, który przeznacza do dystrybucji towary o określonej wadze, powinien w swoim zakładzie posiadać urządzenia pomiarowe, które będą pokazywać pomiary prawidłowe. Jak to zatem można sprawdzić, bez wzywania non-stop serwisu i wykonywać to we własnym zakresie w zakładzie produkcyjnym?

Dostępne wzorce masy

wzorce masy klasyKażdy przedsiębiorca powinien mieć zatem zapewnione w swoim zakładzie urządzenia, które pozwolą na skalibrowanie urządzeń pomiarowych i potwierdzą, że są one zgodne z wczytywanym pomiarem. Jeśli chodzi o wagi, muszą one wskazywać taką wagę, jaką producent deklaruje na etykiecie czy też na opakowaniu produktu. Dlatego waga powinna być na samym początku pracy odpowiednio skalibrowana i sprawdzona, czy jej działanie na pewno jest prawidłowe. Konieczne są do tego wzorce masy klasy, które każdy przedsiębiorca, który zajmuje się dystrybucją towaru o zmiennej bądź o stałej wadze powinien posiadać. Deklarując wagę towaru na etykiecie, klient jest zapewniony, że jeśli wyjmie towar z opakowania, to będzie on miał tą wagę, która jest na zapisie. Jednak aby tego dokonać, producent musi mieć odpowiednie narzędzia do pomiaru wagi. Wagi są bardzo podatne na różnego rodzaju zmiany czy to wilgotności czy temperatury, dlatego ich sprawdzenie jest bardzo ważne, zarówno przed rozpoczęciem pracy jak i najlepiej w trakcie jej trwania. 

Urząd, który sprawdza prawidłowość pomiarów w danym zakładzie, może przyjechać na niezapowiedzianą kontrolę w każdej chwili. Właściciel zakładu jest bowiem odpowiedzialny za to, aby dostarczyć do klienta produkt zgodny z tym, co deklaruje na opakowaniu. Dlatego podleganie kontroli jest obowiązkowe a podczas takich kontroli podstawą sprawdzenia prawidłowości działania pomiarów jest sposób kalibracji urządzeń pomiarowych.