You are currently viewing Transportowe listy przewozowe

Transportowe listy przewozowe

Firmy transportowe muszą posiadać bardzo dużo rozmaitych dokumentów. Wśród nich znajdują się między innymi faktury VAT, karnety TIR, listy przewozowe, a także różnego rodzaju podsumowania jak zużyte przez kierowcę paliwo i wiele innych rzeczy. W niektóre jednak firmy powinny zaopatrzyć się w ilości zdecydowanie większej.

Druk listów przewozowych

list przewozowy drukOsobami zajmującymi się poszukiwaniami opłacalnych ładunków na szeroko pojętej giełdzie są spedytorzy. Uzgadniają między innymi z klientem stawkę kilometrową lub za cały przewóz, a następnie wysyłają jednego ze swoich kierowców do danego punktu odbioru. Musi być jednak wcześniej spisana tak zwana umowa spedycyjna, w której zawarte są informacje o kierowcy oraz firmie. Następnie podczas załadunku tworzony jest tak zwany list przewozowy druk tych formularzy powinien być wykonany w jak najwyższej jakości, ponieważ zawiera informację o samochodzie, kierowcy, a dodatkowo znajdują się wpisy o przewożonym inwentarzu oraz miejscu, do którego ładunek ma zostać przetransportowany. Dokument ten pozwala przedsiębiorstwom na zdecydowanie łatwiejsze zarządzanie stanem magazynowym, ale również pozwala na bezproblemowe trafienie do punktu odbioru kierowcy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ w innym przypadku kierowca mógłby nawet zabłądzić albo trafić pod zupełnie inny adres. Konieczne jest pamiętanie o kodach pocztowych, ponieważ na przykład istnieją dwa miasta Zamość bardzo od siebie oddalone – jedno w województwie kujawsko-pomorskim, a drugie na Podkarpaciu. Błędne zinterpretowanie zapisu poskutkowałoby stratami czasu oraz finansów.

Wcześniej wspomniane listy przewozowe są formularzami, dzięki którym możliwe okazuje się zawarcie wszelkich informacji na temat przewożonego ładunku. Są w nich wypisane adresy, rodzaj ładunku, numery rejestracyjne samochodu ciężarowego oraz jego naczepy, a także nazwisko kierowcy. Zawiera także wzmiankę o ilości ładunku, a także jego wadze.