You are currently viewing Przydatne badania materiałów

Przydatne badania materiałów

W badaniu jakości niezwykle ważne są badania przeprowadzane za pomocą zrywarki czy innego rodzaju maszyny wytrzymałościowej. Jakość produktu musi spełniać określone normy, zatem należy nieustannie sprawdzać właściwości produktu, czy spełnia on normy i jest odpowiedniej jakości.

Do czego używa się zrywarki?

zrywarkaJedną z powszechnie używanych maszyn wytrzymałościowych jest zrywarka dzięki której sprawdza się wytrzymałość danego materiału na zrywanie oraz rozciąganie. Można za pomocą maszyny wykonywać badania statyczne oraz dynamiczne. Maszyna rejestruje wzrastanie długości badanej próbki oraz wpływu użytej siły. Podczas testów dynamicznych zrywarką bada się wytrzymałość lin, które służą do wspinaczki górskiej. Za pomocą urządzenia bada się materiały takie jak metale, drewno czy tworzywa sztuczne. Dzięki zaawansowanej technologii można sterować urządzeniem, za pomocą komputera. Specjalne oprogramowanie zapewnia rejestrowanie danych z najwyższą dokładnością oraz prowadzenie statystyk pomiarowych. Maszyny wytrzymałościowe takie jak zrywarki zazwyczaj używa się w specjalnych laboratoriach badawczych. Do dynamicznych maszyn wytrzymałościowych zalicza się te elektrodynamiczne oraz hydrauliczne. W przypadku statycznych maszyn występują w postaci elektrodynamicznych maszyn. Badania za pomocą zrywarki są bardzo powszechnymi badaniami i występują w wielu gałęziach przemysłu, aby sprawdzić jakość danej próbki.

Dzięki dokładnym badaniom wytrzymałościowym za pomocą zrywarki, można precyzyjnie sprawdzić jaką wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie ma dany materiał i dzięki tej wiedzy, można lepiej dostosować jego zastosowanie. Dzięki stałym badaniom można uniknąć dopuszczenia do produkcji produktu, który nie spełnia odpowiednich wymogów wytrzymałościowych.