O milogu słów kilka

Jednym z bardziej poszukiwanych i trudniejszych zawodów jest zawód kierowcy. Nie należy on do łatwych, wymaga wielu wyrzeczeń i zmiany trybu życia. Pracując bez przerwy przebywa poza domem na kilkudniowych wyjazdach, a szoferka spełnia rolę nie tylko miejsca pracy ale również mieszkania. Kierowca powinien posiadać odpowiednie przygotowanie oraz wymagane kursy.

Ustawa o płacy minimalnej

milogTylko niezbędne dokumenty upoważniają go do poruszania się samochodem ciężarowym po drogach publicznych. Ponieważ w ostatnich latach ruch kołowy na naszych drogach znacznie wzmógł się, niezbędne były unormowania prawne dotyczące możliwości prowadzenia pojazdów, co zapewniało bezpieczeństwo samemu kierowcy jak i innym użytkownikom drogi. Praca kierowcy nie jest łatwa i jeszcze do niedawna nie należała do najlepiej opłacalnych w porównaniu z warunkami w jakich jest wykonywana. Zmiana nastąpiła po pierwszym stycznia dwa tysiące piętnastego roku kiedy to Niemcy wprowadzili ustawę o płacy minimalnej tak zwany milog. W założeniach wprawdzie podnosiła ona stawkę godzinową kierowcy w czasie pobytu na terenie Niemiec, ale za tym przykładem podążyło wielu pracodawców również w innych krajach Unii Europejskie. W ten sposób wynagrodzenie pracy kierowcy uległo zdecydowanej poprawie. Milog to przepisy dotyczące wszystkich rodzajów przewozów, każdy pracodawca zlecający tranzyt przez rejon Niemiec jest zobowiązany do przestrzegania i wywiązywania się z tych uzgodnień.

Minimalna płaca tak zwany milog wynosi około ośmiu i pół euro brutto na godzinę. Dodatkowo każdy kierowca powinien mieć wypłacone diety. W całości tworzy to zupełnie zadawalającą pensję. Dlatego też kierowcy są usatysfakcjonowani miesięcznym wynagrodzeniem. Myślę, że jest ono adekwatne do wykonywanej przez nich pracy.