You are currently viewing Jaka kasa sprawdzi się w taksówce?

Jaka kasa sprawdzi się w taksówce?

Od kilku lat wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, sprzedające towary czy usługi musza raportować osiągane przez siebie zyski. Dotyczy to także od niedawna firm transportowych, które sprzedają usługę przejazdu. W ich przypadku urządzenie fiskalne musi być jak najbardziej kompaktowe.

Najlepsze kasy do taksówek

nowe kasy fiskalne taxiOd kilkunastu lat wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, które sprzedają usługi czy towary, muszą raportować osiągane przez siebie zyski oraz wydatki. Do tego służą urządzenia fiskalne, takie jak kasa, które po każdym dniu pracy wystawiają raport ze sprzedaży, będący podstawą do rozliczeń z fiskusem. Od niedawna obowiązek ten dotyczy także firm transportowych, w tym kierowców taksówek. Oczywiście w ich przypadku, biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary taksówek, taka kasa mocno różni się od tej spotykanej w supermarkecie. Jeżeli chodzi o nowe kasy fiskalne taxi są one zazwyczaj bardzo kompaktowe, a jednocześnie posiadają wszystkie funkcje i możliwości swoich większych odpowiedników. Dzięki temu przy pomocy takiej kasy możliwe jest automatyczne generowanie raportów ze sprzedaży a także paragonów wydawanych klientom. Kasa taka zazwyczaj jest montowana w najbliższym zasięgu ręki kierowcy, oraz dostosowana do ścisłej współpracy z taksometrem, umożliwiając dzięki temu automatyczne wystawienie paragonu. Co więcej, kasy do taksówek można swobodnie odłączyć i zabrać od domu, aby zabezpieczyć się przed ich kradzieżą. Duże przyciski oraz czytelny, podświetlany wyświetlacz umożliwia łatwą obsługę kasy do taksówki nawet nocą.

Obecnie już wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, które sprzedają jakiś produkt czy usługę, muszą być wyposażone w urządzenia fiskalne. Są one niezbędne, aby możliwe było generowanie paragonów czy też raportów ze sprzedaży. Oczywiście, rozmiary i funkcje takich urządzeń powinny być dostosowane do specyfiki konkretnej firmy.