You are currently viewing Działanie profesjonalnego wariografu

Działanie profesjonalnego wariografu

Wykrycie oszustwa u obcych osób może być trudne, jeżeli ktoś potrafi dobrze kłamać i to ukrywać. Przeważnie łączy się to ze znajomością psychologi społecznej oraz umiejętnością panowania na mową werbalną i niewerbalną ciała.

Po co robić badanie wariograficzne?

najlepszy wariograf - badanieOszustów można zdemaskować na wiele sposób, ale trzeba mieć na ten temat wiedzę. Kiedy kłamiemy, to nasze ciało podświadomie wysyła sprzeczne sygnały, ponieważ to co mówimy nie zgadza się z tym co myślimy. Sprzeczne komunikaty są pierwszym sygnałem, który powinien zaniepokoić rozmówcę. Pocieranie nosa, odwracanie wzroku od rozmówcy czy krzyżowanie rąk i nóg może świadczyć o kłamstwie, ale nie zawsze tak jest. Czasem ktoś tak dobrze to ukrywa, że wykryć oszustwo może jedynie najlepszy wariograf – badanie na nim jest prowadzone w Instytucie Badań Wariograficznych w Warszawie lub w dwudziestu siedmiu oddziałach w całej Polsce. Na wykonanie badania potrzebna jest zgoda, zatem nie można nikogo do niego zmusić. Jest ono bardzo szybkie, bo samo wykonanie testu trwa maksymalnie kilkadziesiąt minut, a drugie tyle analiza zebranych danych. Wyniki są podawane jeszcze tego samego dnia, zatem nie ma mowy o trwaniu w niepewności. Rocznie wykonuje się około kilkanaście tysięcy takich badań. Skuteczność działania wariografu jest ustalona na poziomie do dziewięćdziesięciu czterech procent. Na taki wysoki wynik ma wpływ sposób przeprowadzenia badania i doświadczenie testera, który odpowiada także za analizę danych i ustalenie wyniku.

Tylko badanie poligraficzne wykonane przez profesjonalnego testera z certyfikatem jest ważne. Dlatego też nie warto wykonywać je na własną rękę w niesprawdzonych miejscach, a jedynie w Instytucie Badań Wariograficznych. Cena badania to około tysiąc dwieście złotych.