Dla kogo rehabilitacja?

Rehabilitacja kojarzona jest głównie z fizycznymi ćwiczeniami, przeznaczonymi dla osób, które przeszły długotrwałe leczenie spowodowane kontuzjami sportowymi czy też urazami powypadkowymi. Jest to jednak błędne myślenie, gdyż rehabilitacja to zdecydowanie bardziej złożone pojęcie, które można podzielić na kilka rodzajów.

Rehabilitacja

 

rehabilitacjaNajbardziej popularna to oczywiście rehabilitacja ortopedyczna związana z pacjentami po długotrwałym unieruchomieniu miejscowym (przykładem jest oczywiście założony wcześniej gips na konkretną kończynę), jak i ogólnym (zazwyczaj następuje po dosyć długim przebywaniu w szpitalu ze względów zdrowotnych lub terapeutycznych). Najczęściej stosowaną metodą leczenia są ćwiczenia fizyczne, prowadzone pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego rehabilitanta lub też w niektórych przypadkach wystarczy stosować się do określonych przez specjalistę wskazówek.
Inną formą może być na przykład fizykoterapia, która wykorzystuje różne zjawiska fizyczne i ich oddziaływanie na tkanki osoby chorej. Kolejny rodzaj to rehabilitacja neurologiczna, której pacjentami stają się osoby po urazach ośrodkowego układu nerwowego – mózgu i rdzenia kręgowego, po udarach niedokrwiennych lub krwotocznych a także będące w trakcie przewlekłych chorób m.in. choroba Parkinsona czy też stwardnienie rozsiane.
Najważniejszy w tej terapii jest czas a więc należy rozpocząć ją jak najszybciej i równocześnie możliwie jak najczęściej powtarzać zalecane przez lekarza ćwiczenia. Dzięki temu pacjent może osiągnąć bardzo dobre, często nawet niewytłumaczalne dla specjalistów efekty np. wyzdrowienie z nieuleczalnej choroby. Następna jest fizjoterapia psychologiczna, która bez wątpienia powinna być stałym elementem towarzyszącym każdej rehabilitacji ruchowej.

Niemal oczywisty jest fakt, iż nastawienie i psychika pacjenta jest kluczowa w osiąganiu zadowalających efektów w szybkim czasie. Dlatego niezbędna jest pomoc psychologów czy też psychoterapeutów. Z rehabilitacji psychologicznej bardzo często korzysta nie tylko sam pacjent ale również terapie odbywają się całymi rodzinami.