Czym są zdolności językowe? – szkoła językowa

Niemal każda osoba w jakimś stopniu miała lub ma do czynienia z językiem obcym. W przypadku niektórych był to język angielski, a w przypadku innych niemiecki czy rosyjski. Wiele osób języków obcych uczyło się w szkole. Niektórzy korzystają także z możliwości, jakie daje szkoła językowa. Tutaj można rozwinąć swoje zdolności językowe.

Szkoła językowa dla wszystkich

 

szkoła językowaCzym są owe zdolności językowe? Są to po prostu predyspozycje. Niektórym nauka będzie przychodziła łatwiej, a innym trudniej. Niektórzy twierdzą, że zdolności językowe są tym samym co ogólne zdolności. Mówią, że jest to także tożsame z inteligencją. Jednak okazuje się, że nawet osoby o bardzo wysokim ilorazie inteligencji mogą mieć problem z nauką języka. Z punktu widzenia naukowego na zdolności językowe składa się kilka zależności. Pierwszą jest kodowanie fonetyczne. To nic innego jak umiejętność łączenia dźwięku mowy z kształtem literowym.
Dzięki takiej zdolności będzie można mieć pewność, że nie tylko będziemy potrafili pisać w danym języku obcym, ale także w nim swobodnie rozmawiać. Zdolności językowe to także wrażliwość gramatyczna. Dzięki tej umiejętności będziemy mogli bez znajomości kategorii gramatycznych odwołać się do wiedzy gramatycznej. Jeśli mówimy o zdolnościach językowych to nie można zapomieć o indukcji reguł gramatycznych. Osoby, którym nauka języków przychodzi łatwo mają zdolność dostrzegania regularności w zmianie formy językowej. Oprócz tego mają one bardzo dobrze rozwiniętą pamięć mechaniczną oraz pamięć roboczą. Dzięki tej pierwszej bez problemu zapamiętamy nowe znaczenia wyrazów zestawionych w pary lub w całe frazy. W tym drugim przypadku chodzi przede wszystkim o zdolność do krótkiego przechowywania oraz integrowania elementów. Zrówno jedna jak i druga odgrywa bardzo dużą rolę. Jeśli dana osoba posiada te wszystkie cechy to można mówić, że ma zdolności językowe.

Nauka języków obcych takiej osobie na pewno będzie przychodziła znacznie łatwiej niż osobie, która ich nie ma. Jeśli mamy wątpliwości można dokonać pomiaru zdolności językowych.